Stadig flere blir sykmeldt for psykiske lidelser

Andelen

sykmeldingstilfeller som skyldes psykiske lidelser, utgjør nå 15,3

prosent av alle sykmeldinger, en økning på 25 prosent på ti år, skriver

Aftenposten. Målt i antall dager utgjør slike sykmeldinger 20 prosent av

sykefraværet.

Ifølge

overlege Søren Brage ved utredningsavdelingen i Nav vil stadig flere

falle ut av arbeidslivet på grunn av psykiske lidelser.

– Selv om

andelen psykisk syke i befolkningen holder seg på samme nivå som før,

så øker betydningen av slike sykdommer på arbeidsmarkedet, sier Brage.

Andelen øker mest blant unge, påpeker han.