Stadig flere tar HPV-vaksinen

Til sammen er 21 000 jenter i 7. klasse vaksinert mot HPV dette skoleåret. Nå nærmer vi oss 70 prosent og det er vi godt fornøyd med tatt i betraktning at mange kommuner fikk en stor belastning med å administrere pandemivaksinen i den samme perioden, sier prosjektleder for overvåking av HPV-programmet Lill Trogstad til NTB.
I alt 56 prosent i samme årsklasse har fått andre dose av vaksinen, mens rundt 30 prosent er blitt vaksinert med tredje dose. Mer enn 70 prosent av kommunene har nå vaksinert mer enn 50 prosent av jentene i kommunen, sier Trogstad.
Geografisk er det bare mindre forskjeller. Lavest ligger vaksinasjonsdekningen i Sør-Trøndelag (42 prosent), Troms har 57 prosent, ellers ligger dekningsgraden på mellom 60 og 70 prosent over hele landet.
Nytt tilbud
Helse- og omsorgsdepartementet bestemte i slutten av mai at jenter som er født i 1997 kan få et nytt tilbud om HPV-vaksine neste skoleår.
Begrunnelsen er at HPV-vaksinasjonen ble utsatt eller forsinket på grunn av arbeidet med pandemivaksineringen.
Men Folkehelseinstituttet understreker at dette vil være et engangstilbud. Årets 7.-klassinger vil dermed få tilbudet sammen med neste skoleårs 7.-klassinger.
Bivirkninger
Generelt er det lite bivirkninger av HPV-vaksinen både i Norge og internasjonalt. Helsepersonell har fått beskjed om å rapportere alle hendelser som har oppstått rundt tidspunktet for vaksinasjonen.
Per 1. mai var det satt 38 000 HPV-doser og Folkehelseinstituttet hadde fått melding om 155 uønskede hendelser. Av disse medførte sju tilfeller sykehusinnleggelse.
De vanligste bivirkningene er hodepine, mage-tarmproblemer, besvimelse, kramper og allergiske reaksjoner. Det har ikke vært dødsfall eller bivirkninger som har ført til varig mén som følge av HPV-vaksineringen.
Helse- og omsorgsdepartementet har opprettet et nasjonalt overvåkingsorgan ledet av Folkehelseinstituttet som skal følge de vaksinerte årskullene i årene og tiårene framover.
Også eldre jenter og kvinner kan ta HPV-vaksine, men må da betale for den selv. Et vaksinasjonsprogram med tre doser koster rundt 3 000 kroner.
Vaksinen mot humant Papillomavirus (HPV) ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010.
(NTB)