Sterk økning i svært dyre legemidler

Sammenlignet med 2010 er det nå seks ganger så mange legemiddelpakninger som har en maksimalpris på mer enn 50 000 kr i Norge.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Gjennomsnittlig maksimalpris for de 20 dyreste legemiddelpakningene har i samme periode økt med 260 prosent, skriver Apotekforeningen. Det er en gjennomgående trend at de 20 dyreste legemiddelpakningene er vesentlig dyrere i 2017 enn de 20 dyreste pakningene i 2010.

Apotekforeningen skriver at det er metodisk komplisert å gi et entydig svar på hvor mye dyrere nye legemidler er blitt, fordi det er helt andre legemidler som introduseres i år enn det var for f.eks. tre og seks år siden, og at enkeltlegemidler kan gi svært sterke utslag.

Apotekforeningen har blant annet sett på hvor mange legemiddelpakninger med norsk markedsføringstillatelse som har en maksimalpris på mer enn 50 000 kroner. Tallene her tyder på at det har vært en sterk vekst i svært dyre legemidler, spesielt de siste årene.

Les mer om saken på nettsidene til Apotekforeningen


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet