Cxense Display

Stiller strengere krav til sykehusene

Jeg ønsker en sterk styring av sykehusene for å sikre at vi får et best mulig sykehustilbud. Derfor stiller jeg i år strengere krav til sykehusene, samtidig som vi har gitt mer penger til sykehusene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Foretakene må rapportere på flere nye kvalitetsmål, blant annet tid fra henvisning til første behandling ved bryst-, tarm- og lungekreft. Også brukererfaringer fra kreftpasienter skal tas med i kvalitetsvurderinger.
Kvalitet og pasientsikkerhet er svært viktig for regjeringen. Derfor ber jeg nå om rapportering på flere indikatorer. Målet må også være å kunne sammenligne mellom flere sykehus og drive forbedringsarbeid ved de enkelte avdelinger, sier Strøm-Erichsen.
I oppdragsdokumentet stilles det også svært tydelige krav til foretakene om å redusere ventetider betydelig. 
Jeg har satt som mål at den gjennomsnittlige ventetiden ved årets slutt skal reduseres betydelig. Jeg har vært svært tydelig overfor foretakene på at fristbrudd skal bort. Dette gjør de allerede en god jobb med, sier Strøm-Erichsen.
I oppdragsdokumentet ber jeg også om at det iverksettes tiltak for å begrense uønsket deltid, og at det legges til rette for større stillingsandeler for de som ønsker det.
Særskilte satsningsområder i 2011 er i tillegg til arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, samhandlingsreformen, rusbehandling, psykisk helsevern, kreftbehandling og innovasjon.