Cxense Display

Stor selvmordsfare

 

Tanker eller planer om selvmord er årsaken til flere enn halvparten av alle innleggelser ved Psykiatrisk akuttmottak (PAM) i Bergen.
Stipendiat og forskningssykepleier Liv Mellesdal, har kartlagt 1.245 innleggelser ved mottaket. Hun sier det er en sammenheng mellom hyppigheten av slike innleggelser og fare for selvmord.
Jo flere ganger en pasient har vært innlagt, desto større sjanse er det for at innleggelsen er relatert til selvmordsrisiko, sier Mellesdal.
PAM er det mottaket som tar imot flest akuttinnleggelser per år i Norge.
Studien er et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF) ved Universitetet i Oslo. Resultatene ble nylig publisert i forskningstidsskriftet Psychiatric Services.
Hensikten med studien er å få kunnskap som kan danne grunnlag for å forebygge selvmordsatferd blant pasienter som behandles i psykiatrien.
Tidligere studier viser at en stor del av dem som tar sitt eget liv, eller forsøker å ta sitt eget liv, tidligere har vært innlagt på psykiatrisk sykehus. I Norge er det omtrent 500 personer som hvert år tar sitt eget liv. 

(NTB)