Store doser av vitamin D øker risiko for beinbrudd

Eldre kvinner har økt risiko for beinbrudd, men studien som ble publisert i The Journal of The American Medical Association i mai i år viser at tilførsel av vitamin D ikke nødvendigvis gir effekten man ønsker.
Studien omfatter 2 256 kvinner over 69 år. Den gjennomsnittlige alderen var på 76 år. Kvinnene ble fulgt over en periode på tre til fem år og fikk én enkelt megadose vitamin D årlig, tilsvarende 500 000 IE.
Det viser seg at risikoen økte betydelig for både fall og beinbrudd i et helt år etter inntaket av megadosen. Risikoen var størst de tre første månedene.
For tiden er det stor interesse rundt vitamin D, og mange mener at vi trenger langt høyere doser enn det som hittil har vært anbefalt. Denne studien viser tydelig at før man gir slike anbefalinger til befolkningen, bør dette prøves ut i randomiserte studier, sier professor Haakon E. Meyer ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt folkehelseinstitutt til Tidsskriftet for Den norske legeforening.
Han sier at dosen på 500 000 IE vitamin D tilsvarer innholdet i 6 liter tran.
(NTB)