Cxense Display

Store utfordringer for MTF

Det sier Leiv Hellefossmo, leder av Medisinsk Teknisk Forening. Vi møter han under landsmøtet i Tromsø 27.-29.mai for å se nærmere på aktuelle saker og ikke minst de utfordringene foreningen fremover står overfor.

Etter noen års god medlemsvekst, har medlemstallet nå stabilisert seg på omkring 500. Neste år er det landsmøte i Kristiansand, deretter følger Voss i 2011, Røros i 2012 og Akershus universitetssykehus i 2013.

– Sammen med symposiet hver vinter har vi samlet skapt en sterk faglig arena for landets medisinteknikere, samt en interessant plass hvor fagpersoner og leverandører kan møtes, sier Hellefossmo.

Bekymringsfull utvikling
MTF har satt fokus på utstyrssituasjonen ved norsk sykehus.  En omfattende undersøkelse i regi av foreningen nylig viser at 24 prosent av det medinsik-tekniske utstyret er over ti år gammelt, og er etter europeisk bransjenorm utdatert og må byttes ut.

– Det er et bekymringsfullt etterslep på betydelige beløp, og situasjonen forverres.  Ved for eksempel Rikshospitalet og Radiumhospitalet er gjennomsnittsalderen på utstyr 10,6 år og har økt med 0,6 år pr. år de siste årene på grunn av lave investeringer. Dette handler om pasientsikkerhet, og må tas mer på alvor, sier Hellefossmo. 

Oppgradering av NKKN
Norsk Klassifisering, Koding og Nomenklatur (NKKN) er helse-Norges innsats for utvikling og distribusjon av et unikt kodeverk for medisinsk utstyr, samt tjenester og produkter som hører innunder fagområdet. Internasjonalt skjer det en oppgradering, som gjør at man også her i landet må ta grep.

– Det er etablert en prosjektgruppe med Arne Bøe fra MTF som leder, og foreningen har bidratt med 65.000 kroner til arbeidet i tillegg til 75.000 kroner fra NKKN. Prosjektgruppen som får MTF-representasjon fra de fire regionene, skal i gang til høsten og arbeidet ventes å ta ett års tid, sier Hellefossmo.

Rekruttering og nettverksbygging
Rekrutteringssituasjonen ved Universitetet i Stavanger er illevarslende. Ved forrige opptak var det ikke en eneste søker! I Oslo er imidlertid søkningen til bachelorutdanningen brukbar.

– Vi må ta grep i Stavanger. Studiet er viktig for den fremtidige rekrutteringen til yrket, sier MTF-lederen.

MTF tar nå sikte på å øke innsatsen innen internasjonalt arbeid, blant annet med de nordiske søsterforeningene. Ellers ser man positivt på nasjonale samarbeidsprosjekter som for eksempel etablering av felles databaser for registrering av utstyr. Hellefossmo understreker betydningen av samarbeid og nettverksbygging mellom aktørene i helsesektoren. Det slår positivt ut både faglig og økonomisk. 
Forskning på dagsorden

Et annet områdesom krever økt innsats, er forskningen. Hellefossmo peker på at flere fagområder og grupper har økt sin forskningsinnsats de siste årene, men medisin-teknikerne er blitt hengende igjen.

– Forskning er viktig for den faglige utvillingen, og må sterkere komme på dagsorden. Her har vi en stor utfordring, avslutter han.