Cxense Display

Store utskiftninger i MTF-styret

Robin Bårdsen (28) fra Universitetssykehuset i Nord-Norge er på generalforsamlingen til Medisinsk Teknologisk Forening enstemmig valgt til ny leder. Det ble også valgt to nye styremedlemmer – Stina Flaktveit fra Helse Bergen og Kari Berg fra St. Olavs Hospital.

MTF har således fått sin yngste leder noensinne, og for første gang er det to kvinner i hovedstyret. Rolf Willy Figenschou som har vært nestleder, ble gjenvalgt. Øystein Jensen ble gjenvalgt som fagredaktør i HMT.

Skal sikre bedre kontinuitet

Denne gang var fem av syv i MTF-styret på valg og kun to stilte til gjenvalg. Dette er omfattende utskifting av representanter i hovedstyret, og for sikre bedre kontinuitet besluttet generalforsamlingen å endre vedtektene. Heretter skal to styremedlemmer og et varemedlem være på valg hvert år, mens leder velges for to år.

Prioriterte tiltak

Foreningen jobber med flere prioriterte tiltak:

* Videreutvikle hjemmesiden -kontakt med web-designer.

* Navneendring -oppdatering av hjemmeside og evt. profileringsartikler.

* Endring av logo. Styret foreslår å utlyse en konkurranse rundt forslag av ny logo.

* Kontingentordningen og medlemsregisteret.

* SHD grupper/levetid for medisinskteknisk utstyr.

* PFMV – risikovurderingen (poengstyret).

* Felles arbeidsprosesser – registreringer i ny database.

* Kjøpe regnskapstjenester eksternt (avtale inngått allerede).

* Utarbeide «kjøreregler» for MTFs landsmøter.

God medlemsutvikling

Pr. mai i år hadde MTF 607 medlemmer. Tilsvarende tall for ett år siden var 572.

MTF-godkjenning uten samtykke?

Utdanningsrådet har foreslått at foreningen diskuterer mulighetene for at dyktige kandidater som ikke får samtykke fordi de ikke har en elektroteknisk utdannelse, slik forskriftene om utdanning etc. krever – likevel skal kunne få MTF-godkjenning uten at det endres i andre kravene til samtykke: Relevant praksis, noe kjennskap fysiolog, anatomi, regelverk etc.

– Foreningens medlemmer utfordres til å komme med innspill, heter det fra utdanningsrådet.

Neste gang til Østfold

MTFs landsmøte i 2017 skal arrangeres i Østfold, nærmere bestemt i Fredrikstad i dagene 2.-5. mai.

Året etter er det planer om å la det medisinsktekniske miljøet i Kirkenes stå som arrangør.