Større innsats mot underernæring

Underernæring er et stort problem for mange pasienter. Derfor skal Sykehuset Telemark legge større vekt på ernæring i behandlingen framover.

Sykehuset Telemark har nylig vedtatt en egen ernæringsstrategi, hvor målet er at mattilbudet skal bli enda bedre, og at kunnskapen om ernæring skal styrkes blant leger, sykepleiere og annet helsepersonell.

– Ernæring skal være en viktig del av pasientbehandlingen ved Sykehuset Telemark, og derfor skal vi ha fokus på dette i forebygging, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter, sier avdelingsleder for ernæring, Anne Iren Skjemstad, på nettsidene til Sykehuset Telemark.

Hun forteller at sykehuset får mye skryt for maten som bli servert, men nå ønsker hun at tilbudet skal bli enda bedre. – Målet er at pasienter skal få tilrettelagt maten etter eget behov, sier Skjemstad.

Pasienter som klarer å dekke sitt energi- og næringsbehov takler behandling bedre, og for noen kan det også være avgjørende for å bli frisk eller symptomfri. Derfor vil Sykehuset Telemark vurdere risikoen for underernæring når pasienter blir innlagt, og de som er i risikogruppen skal følges opp.

Les mer om saken på nettsidene til Sykehuset Telemark


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet