Styrker helseberedskapen på Svalbard

I etterkant av skredulykken i 2015 har UNN og Helse Nord RHF gjort vurderinger for å styrke beredskapen på Svalbard.

Løsningen blir å etablere vaktordning for anestesilege i tilknytning til Sysselmannens helikopter, kombinert med å plassere mer medisinteknisk utstyr i Longyearbyen, skriver Helse Nord RHF på sine nettsider.

– Denne økningen av beredskapen utfyller tilbudet i dag ved Longyearbyen sykehus, og gir økt kompetanse og mulighet for vurdering, behandling og stabilisering av pasient, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.

Helse Nord har også tatt kontakt med Lufttransport AS for å drøfte muligheten for å bruke et Dornier propellfly som er utplassert på Svalbard. Med dette flyet i beredskap kan alvorlig skadde pasienter eller andre med behov for rask helsehjelp overflyttes til fastlandet.

Kostnadene ved å etablere vaktordningen med anestesilege er beregnet til 16 millioner kroner årlig, og den styrkede beredskapen skal etter planen være etablert ved årsskiftet. Engangsutgiftene til utplassering av utstyr er beregnet til 1,6 millioner kroner skriver Helse Nord.

Les mer på nettsidene til Helse Nord RHF


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre