Styrker helsesamarbeidet i nord

Norge og Russland har allerede et godt samarbeid på helseområdet. Men vi ønsker å styrke dette ytterligere, sier statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet.
Tirsdag og onsdag er Kåss i Murmansk for et oppfølgingsmøte etter at helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen møtte sin russiske kollega Tatjana Golikova i Moskva 14. september.
Vi ser at samarbeidet mellom våre to land blir stadig tettere. Med delelinjeavtalen blir dette enda viktigere. I møtene i Murmansk nå har vi blant annet diskutert avtalen om gjensidig assistanse ved ulykker i grenseområdene og pasienttransport på tvers av grensene, sier Kåss.
Norge gir i dag omfattende støtte til prosjektarbeid på helseområdet i nordområdene.
Den 15. oktober går søknadsfristen ut for 9 millioner kroner for norsk-russiske prosjekter innen helse og omsorg. Jeg håper dette vil bidra til å styrke arbeidet ytterligere, sier Kåss.