Styrker IKT-kompetansen til de ansatte

Prosjektet får økonomisk støtte fra Innovasjon Norge og er et ledd i den nasjonale satsingen innen behovsrettet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren.

Stort behov for grunnleggende IKT-opplæring

Ansatte i norske sykehus bruker daglig IKT-baserte informasjons­system. En forutsetning er at de da har den kompetansen som skal til for å bruke teknologien.

– Vi opplever i økende grad at vi i flere og flere prosjekt er avhengige av at hele organisasjonen har tilstrekkelig basiskompetanse innen IKT. Dette gjelder blant annet for MOT-prosjektet og nytt elektronisk pasientjournalsystem. Derfor er denne avtalen svært viktig, sier personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest RHF, Hilde Christiansen.

En prosjektgruppe med representanter frå alle foretakene i regionen skal delta i utviklingen av produktet. Seksjon for læring og kompetanse i Helse Bergen vil være sentral i dette arbeidet.