Cxense Display

Styrker legevakttjenesten

Legevakten er svært viktig i den kommunale

akuttberedskapen. Jeg vil blant annet stille krav til hva slags kompetanse en

lege må ha for å kunne være legevakt uten bakvakt. Sammen med den nye

fastlegeforskriften, styrker dette legevakttjenesten, sier helse- og

omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

For å lette tilgangen til legevakt skal det innføres et

nasjonalt telefonnummer til kommunale legevaktsentraler. Uavhengig av hvor i

landet man befinner seg, skal man kunne nå legevakt via samme telefonnummer.

Helse- og omsorgsdepartementet har nettopp etablert en

tilskuddsordning der kommunene kan få 300 000 kroner for hver nye lege i

kommunen. Dette bidrar til bedre legedekning i kommunene, også i legevakt. 50

millioner kroner er satt av til dette i år.

Kommunene kan søke om midler til å etablere ø-hjelp

døgntilbud. Her kan de med kjente lidelser, som blir akutt dårligere, få

øyeblikkelig hjelp i kommunen. Dette styrker den medisinsk faglige 24 timers

beredskapen. Det skal overføres over en milliard til kommunene, før dette blir en

plikt i 2016.