Suksess med influensavaksine på apotek

(Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

23 Vitusapotek og Ditt Apotek tester influensavaksinasjon i apotek.

Siden 21. september har 23 apotek med til sammen 88 sertifiserte apotekansatte tilbudt kundene vaksinasjon i apotek. Hittil har apotekene til sammen satt over 1 300 vaksiner, og prøveprosjektet varer ut januar.

Hege Willoch i Norsk Medisinaldepot (NMD) forteller til apotek.no at tilbakemeldingene fra kundene som har kommet i apoteket for å få vaksine er veldig gode.

– Kundene trekker frem apotekets lange åpningstider, kort ventetid, trygge prosedyrer og godt opplært fagpersonale som positive sider ved vaksinasjon i apoteket, forteller Willoch.

Willoch forteller videre at målet er at vaksinasjon i apotek blir en naturlig del av vaksinasjonsprogrammet til myndighetene.

– Vi ønsker å samarbeide med Apotekforeningen og offentlige instanser for å få til dette. Men resultatene fra piloten er så gode at vi uansett kommer til å rulle ut dette til flere apotek neste influensasesong, sier Willoch.

Les mer om saken på apotek.no


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet