Sunnaas foregangssykehus på telemedisin

 

Pasientene ved Sunnaas sykehus HF kommer fra hele landet, og har som regel redusert mobilitet, og behov for spesialtransport. Derfor har sykehuset siden 1990 arbeidet med utprøving og etablering av telemedisin. Telemedisinprosjektet ved Sunnaas sykehus har fått mye positiv fokus de siste månedene, senest i et helsebilag i Dagens Næringsliv i slutten av september.
Sunnaas sykehus HF tilbyr nå pasienter oppfølging gjennom konsultasjoner og veiledning via videokonferanse. Møter knyttet til innleggelse, oppfølging og utskrivning foregår også på skjerm. Når pasienter skrives ut, er det mange som trenger informasjon. Ved gjennomføring av utskrivningsmøter kan det være så mange som 30 personer til stede, og personellet på Sunnaas får gitt all informasjon til alle involverte samtidig.
På denne måten kan pasienter, pårørende og helse- og sosialpersonell delta lokalt, og man sparer alles tid og ressursbruk. Per i dag planlegges også tettere oppfølging i hjemmet med telemedisin.
– Dermed kan man få støtte og veiledning også hjemme når man skal tilbake etter en tragisk ulykke og starte en nytt liv, forteller Bach.