Suspendert etter snoking i journal

En tredje person har fått skriftlig advarsel for å ha kikket i sin egen journal.
Administrerende direktør Gunnar Bovim ser svært alvorlig på saken, men er glad for at slike ting blir oppdaget.

Det positive er at vi har elektronisk pasientjournal, som gjør at dette lett lar seg spore. Dette er ikke akseptabelt, og det skal ikke forekomme, sier Bovim.

Styrker intern informasjon

Sykehuset ser med bekymring på at ansatte har vært inne i pasientjournaler uten å ha tjenestelig behov.

Det er strenge regler rundt prosedyrene for elektronisk pasientjournal. Vi jobber nå med å øke bevisstheten til ansatte rundt dette ved å forsterke det interne informasjonsarbeidet, understreker fagdirektør Gudmund Marhaug.

De ansatte saken gjelder, har vært inne i samme journal, og det har fått konsekvenser for deres arbeidsforhold. Saken behandles nå som en personalsak.