Svikt i autorisasjonssystemet for helsepersonell

Etter at det ble avdekket svakheter i det systemet som skal sikre autorisasjon av helsepersonell i Norge, startet Helsedirektoratet en intern gjennomgang av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) i mai 2010. 1. juli besluttet Helsedirektoratet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet å igangsette en ekstern gjennomgang av autorisasjonssystemet.

Revisjonsselskapet Deloitte fikk oppdraget og fant svikt både i etatsstyringen og i SAFH.

Kritikken er alvorlig. Det er mitt ansvar at dette ikke har vært godt nok og å sørge for at det blir ryddet opp, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Vi burde ha skjøttet rollen vår som etatsstyrer på en annen måte enn det vi har gjort, og vi burde fanget opp signaler om at SAFH ikke fungerte som det skulle, mye tidligere, sier han.

Helsedirektøren understreker at de ansatte i SAFH er dyktige medarbeidere som jobber godt med autorisasjoner. Dessverre har de ikke hatt det systemet og den styringen de fortjener. Det skal vi gjøre noe med nå, sier Larsen.