Cxense Display

Sykehjem tilbys bedre laboratorietjenester

Over 300 sykehjem

En ny rapport som Helsedirektoratet har fått fra NOKLUS viser at 306 sykehjem har fått innført prosedyrer og kvalitetssystemer for sin laboratoriedrift. Dette har medført at kvaliteten på laboratoriesvarene har økt.

– God kvalitet på landets sykehjem er avgjørende for tryggheten til syke eldre og andre som i perioder trenger sykehjemstjenester. Vi vet at det trengs bedre kvalitet i laboratoriearbeidet ved mange sykehjem. Er kvaliteten for dårlig kan det få svært negative konsekvenser for pasientene, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Gratis tilbud

Helsedirektoratet har siden 2007 gitt midler til å inkludere sykehjem i Noklus-samarbeidet og tilbudet til sykehjemmene fortsetter i år og neste år. I 2007 og 2008 har sykehjem i Hedmark, Hordaland, Nord-Trøndelag, Rogaland, Sogn og Fjordane, Telemark, Troms og Vestfold blitt tilbudt gratis deltakelse i NOKLUS. 37 sykehjem har imidlertid takket nei til å delta i dette kvalitetssystemet.

– Alle sykehjem som ikke har annet kvalitetssystem bør delta i NOKLUS. Det er underlig at ikke enda flere sykehjem tar systemet i bruk. Dette må ledere i sykehjem og kommuner vurdere seriøst, sier Larsen.

Han legger til at i løpet av 2009 vil sykehjem i resten av landets fylker tilbys gratis deltakelse i NOKLUS.

Mindre feilbehandling

– Det kan spare pasienter for feilbehandling og helsesystemet for unødvendige henvisninger og konsultasjoner, sier Larsen og peker på flere gevinster ved å knytte seg til kvalitetssystemet:

· Kortere opphold for dem som har tidsbegrenset opphold i sykehjem
· Riktigere behandling som gir bedre helse og livskvalitet for beboerne
· Bedre ressursutnyttelse
· Færre innleggelser på sykehus og besøk på poliklinikk som skyldes feil analysesvar
· Færre pasienttransporter til sykehus/legekontor for å få utført blodprøvetaking

Legekontor

NOKLUS arbeider for at laboratorieanalyser utenfor sykehus blir rekvirert, utført og tolket riktig i samsvar med pasientens behov. Totalt har NOKLUS 2600 legekontor og institusjoner som deltakere og 99 % av landets legekontor – allmennpraktikere eller spesialister – deltar i systemet. I tillegg deltar 390 andre typer deltakere som sykehjem, hjemmesykepleie, militære sykestuer, helsestasjoner, bedriftshelsetjenester og oljeplattformer.