Sykehjemsansatte inrømmer dårlig pleie

Tallene er høye, men ikke overraskende, og dette er ikke akseptabelt, sier hun  .

Ifølge Malmedal er det første gang i Norge at slike funn er tallfestet.
Ifølge undersøkelsen har 87 prosent av ansatte ved 16 kommunale sykehjem i Sør-Trøndelag innrømmet at de selv har gitt utilstrekkelig pleie, stått for overgrep eller krenkelser eller andre forsømmelser minst én gang i løpet av den siste måneden. 91 prosent opplyser at de har observert dette hos kolleger.
Malmedal understreker at forsømmelsene er mindre alvorlige og at det ikke er mulig å si noe om årsaken til at den enkelte ansatte har handlet slik. De kan til og med ha hatt en god forklaring, mener hun.
Men det finnes for eksempel ingen god grunn til å kjefte på beboerne, det handler jo rett og slett om folkeskikk, understreker Malmedal.
Den hyppigste forsømmelsen de ansatte foretar er at de ikke banker på før de går inn i rommet. Deretter kommer dårlig munnstell.
Andre forsømmelser dreier seg om å unnlate å skifte bleie eller hjelpe beboere til toalettbesøk.
Studien ble gjennomført i 2005, men Malmedal sier det er ingen grunn til å tro at situasjonen er blitt bedre i dag.
(NTB)