Sykehusbygg tar i bruk nytt målingsverktøy

Sykehusbygg skal heve både seg selv, rådgiverne og entreprenørene gjennom prestasjonsmålingsverktøyet 10-10.

– Det blir viktig for oss når vi skal skape merverdi for helse-Norge, sier Lars Abrahamsen, sjef prosjektering og bygging i Sykehusbygg, til sykehusbygg.no.

10-10 er utviklet av Construction Industry Institute (CII) ved Universitetet i Austin, Texas og tilpasset norske forhold i et samarbeid mellom NTNU, BA2015 og Prosjekt Norge. Verktøyet måler hvor godt et prosjekt blir gjennomført og baserer seg på 10 mål på innsatsfaktorer og 10 resultatmål; blant annet ledelse, planlegging, kvalitet, tid, kostnad og sikkerhet.

– Da får man svar på hvor godt eller dårlig prosjektet er. Hensikten er å bli stadig bedre gjennom å identifisere og forbedre delområder hvor man presterer mindre godt, og forsterke det positive arbeidet på de gode områdene, sier Lars Abrahamsen.

Les mer på sykehusbygg.no


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

Lagre