Cxense Display

Sykehuset Innlandet tilbakebetaler 5,0 millioner etter feilkoding

– Dette

er en alvorlig sak som vi har satt store ressurser inn på å komme til

bunns i slik at vi har fått ryddet opp, sier administrerende direktør

Morten Lang-Ree ved Sykehuset Innlandet (SI).

Det var i

september 2010 at SI fikk mistanke om feilkoding av multitraume

pasienter. For å komme til bunns i saken ble flere eksterne granskinger

iverksatt. I juni i år konkluderte Helsedirektoratets rådgivende organ,

Avregningsutvalget, med at det hadde skjedd en systematisk og økonomisk

motivert feilkoding på kirurgisk avdeling, Lillehammer.

En

arbeidsgruppe har nå gått gjennom kodepraksis helt tilbake til SI ble

etablert i 2003. Rapporten fra arbeidsgruppen konkluderer med at er

mottatt ca 5,0 millioner kroner i urettmessige utbetalinger for perioden

2003-2010. Den altoverveiende delen av dette er knyttet til systematisk

feilkoding på kirurgisk avdeling på Lillehammer.