Cxense Display

Sykehuset Østfold er raskest i landet

Hvert år møter 15 000 østfoldkvinner til undersøkelse av brystene i Sykehuset Østfold. (Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Sykehuset Østfold er raskest i landet, både til å tolke mammografibilder og til å kalle inn kvinner til en eventuell etterundersøkelse.

Tall fra 2012 til og med juni 2017 viser at det i gjennomsnitt tar bare to dager fra røntgenbildene er tatt til de er endelig tolket av radiologene, mens landsgjennomsnittet er på åtte dager. Det skriver Sykehuset Østfold på sine nettsider.

For den samme femårs perioden er 97 prosent av bildene som er tatt i Sykehuset Østfold tolket innenfor akseptabel tidsramme, som er maksimalt fem virkedager. Her er landsgjennomsnittet 57 prosent.

Også når det gjelder å kalle inn kvinner til etterundersøkelse, er Sykehuset Østfold det sykehuset som bruker minst tid. De siste fem årene har sykehuset i gjennomsnitt brukt 11 virkedager mellom første mammografi og etterundersøkelse. Landsgjennomsnittet er på 22 dager. Hele 88 prosent av østfoldkvinnene er innkalt innen den akseptable tidsrammen på maksimalt 15 virkedager. Gjennomsnittet i hele landet er på 40 prosent.

Les mer på sykehuset-ostfold.no


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet