Sykehuset Østfold med nytt utdanningsløp

Sykehuset Østfold er godkjent som utdanningsinstitusjon, og er først ut i Helse Sør-Øst med å tilby komplett utdanningsløp innen rus og avhengighetsmedisin.

Overlege og spesialist Finn Normann Thoresen og avdelingssjef Bernt Werner Pettersen i avdeling for rusbehandling i Sykehuset Østfold. (Foto: Sykehuset Østfold)

Det betyr at leger kan ta spesialistutdanning innen rus- og avhengighetsmedisin ved sykehuset. Fra før var det bare ett sykehus som hadde slik godkjenning.

– Dette er stort

Sykehuset er det første sykehuset i Helse Sør-Øst som har fått godkjenning for hele spesialistutdanningsløpet på 3,5 år. Ett års tjeneste i psykisk helsevern og 0,5 år annen relevant tjeneste hører også med i 5 års tjeneste for hovedspesialiteten.

– Dette er rett og slett en happening. Den forrige nye medisinske spesialiteten som ble godkjent var nukleærmedisin i 1997, så det at vi nå har fått en slik godkjennelse er stort, sier overlege Finn Normann Thoresen ved sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad til Sykehuset Østfolds nettsider. Han er én av to godkjente spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin i Sykehuset Østfold.

Håper på bedre rekruttering

Lars Westerbø Berg er den andre ved sykehuset med spesialistgodkjenning, og han håper å se flere gå samme retning:

– Vi har hatt leger i spesialisering (LIS) hos oss, som har valgt å jobbe med rus i ett års tid. Etterhvert håper jeg vi får stadig flere leger som velger å utdanne seg innen denne retningen, sier Pettersen.

Han påpeker at det i mange år har vært utfordringer med rekruttering på legesiden. Å bruke sykehusets spesialistgodkjenning i forbindelse med rekruttering, vil forhåpentligvis gi resultater.

– Å kunne gi mulighet for et komplett utdanningsløp er attraktivt, og det stiller krav til innhold i tjenestene våre og en bevissthet i forhold til den jobben vi gjør. Men vi har kunnskapen, og når fagmiljøet vokser, så vil det komme hele avdelingen til gode, sier Bernt Werner Pettersen.

Les mer på Sykehuset Østfolds nettsider


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre