Sykehuset Østfold skal utvikle framtidas løsninger

Sykehuset Østfold har i hard konkurranse med 23 andre norske virksomheter vunnet et strategisk innovasjonspartnerskap med Innovasjon Norge.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

I et Innovasjonspartnerskap går offentlige virksomheter sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Hensikten er å utvikle løsninger som i dag ikke er i markedet, og bedriftene skal konkurrere om å lage de beste løsningene, skriver Sykehuset Østfold på sine nettsider.

Det er satt av 15 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle pasientenes helsetjeneste.

– Nye løsninger behøver ikke å bety at vi skal utvikle ny teknologi fra bunnen av. Det kan like gjerne bety at vi setter sammen eksisterende teknologi på en ny måte for å dekke et nytt behov, sier innovasjonssjef ved sykehuset, Ingunn Olsen.

Et eksempel på dette er et innovasjonsprosjekt der sykehuset tar i bruk bevegelsessensoren Kinect fra tv-spillet X-box. Sensoren, som i tv-spillet brukes til å fange opp spillernes bevegelser i et rom, brukes på sykehuset til å fange opp og varsle om en pasient er i ferd med å falle ut av sengen sin. Ni pasientrom i sykehuset er nå utstyrt med denne teknologien, og flere skal få det når løsningen er ferdig utprøvd.

Nå skal sykehuset invitere næringslivet med på å designe, utvikle og teste løsninger slik at pasienten selv kan ta del i eget sykdomsforløp og kommunisere med helsetjenesten – og til å utvikle, teste og ta i bruk analyseverktøy som gir økt beslutningsstøtte for helsepersonell.

Les mer om saken på nettsidene til Sykehuset Østfold


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

 

Lagre

Lagre