Sykehusinnkjøp vant miljøpris

Sykehusinnkjøp HF er tildelt Svaneprisen for godt miljøfokus i innkjøpsarbeidet.

Direktør Anita Winsnes i Svanemerket delte ut prisen, og spesialrådgiver miljø Trude Ertresvåg mottok den på vegne av Sykehusinnkjøp HF.

Prisen til årets innkjøper ble delt ut under Svanekonferansen onsdag denne uka. Og juryen begrunner prisen med det grundige og gode arbeidet Sykehusinnkjøp HF har gjort for å stille strenge miljøkrav i innkjøpsarbeidet.

Skal være en pådriver

Helseforetaket, som jobber med innkjøp til spesialhelsetjenesten, har i sine vedtekter at man skal være en pådriver i arbeidet med etisk handel og miljøvennlige innkjøp. Derfor setter man stor pris på å bli tildelt Svaneprisen.

– Sykehusinnkjøp ønsker å være i front for å sikre gode miljøkrav i anskaffelser og det er med stor glede vi mottar Svaneprisen for Beste innkjøper. Den posisjonen ønsker vi å opprettholde, sier administrerende direktør Kjetil Istad.

Samarbeid mellom divisjonene

Prisen er tildelt til divisjonene i sør-øst, vest og Midt-Norge i Sykehusinnkjøp. Under konferansen tok spesialrådgiver innen miljø, Trude Ertresvåg, imot prisen på vegne av foretaket.

”Svært inspirerende”

– Det å få en så gjev pris for vårt miljøarbeid er svært inspirerende, sier hun.

Hun ser stor verdi i samarbeidet Sykehusinnkjøp har med Svanen.

– Vi setter stor pris på samarbeidet med Svanen. Det sparer mye tid. Vi kan da fokusere på å utvikle miljøkrav og –kriterier i kategoriene som er særlig relatert til helse, hvor det i begrenset grad finnes tilgjengelige kriteriesett for Svanemerket. I tillegg betyr bruk av slike offentlige kriteriesett at leverandører som vi deler med andre offentlige innkjøpere, vil møte likelydende krav på miljøsiden, påpeker Ertresvåg.

Juryens begrunnelse:

«Årets innkjøperpris går til en organisasjon som viser vei. Organisasjonen har store innkjøpsbudsjetter og stort ansvar for mange mennesker i sine anskaffelser. De har vist miljømerkingen tillitt og har brukt svanekrav offensivt innenfor sentrale rammeavtaler for blant annet rekvisita og forbruksvarer, møbler og inkontinens i året som var.

Årets innkjøperpris går til en organisasjon som viser vei. Organisasjonen har store innkjøpsbudsjetter og stort ansvar for mange mennesker i sine anskaffelser. De har vist miljømerkingen tillitt og har brukt svanekrav offensivt innenfor sentrale rammeavtaler for blant annet rekvisita og forbruksvarer, møbler og inkontinens i året som var.

En like viktig grunn til at aktøren oppnår prisen er måten de nå gjør seg klar for å stille enda mer offensive miljøkrav. De inviterer til leverandørkonferanser for å informere om nytt regelverk innenfor bransjen for medisinske engangsartikler. De deltar aktivt i utviklingen av nordiske og norske veiledere som berører miljømerking, stiller på seminarer og driver påvirkning på mail, telefon og i møter. De snakker pent om arbeidet vi gjør foran hundre innkjøpere på Kommunenes Sentralforbunds Innkjøpsforums årskonferanse. Ikke mindre enn tre innkjøpere fra selskapet har deltatt i arbeidet med ny veileder for kjøp av miljøriktige sykehustekstiler, i regi av nordisk ministerråd. Her er miljømerking et sentralt virkemiddel.

Den mest miljøivrige har sikret at den komplette lista for innkjøpskategorier er klargjort for å kreve eller vektlegge miljømerkede produkter gjennom fremtidig elektronisk handel.

Det er fullt fortjent at de tre Helseforetakene som er deltaker i Nettverk for miljømerket innkjøp deler prisen, og at Trude Ertresvåg fra deres felles innkjøpsorganisasjon Sykehusinnkjøp inviteres opp til å motta årets pris!»