Sykehuskartet er tegnet

– I minst 20 år har mange sykehus levd med et nedleggingsspøkelse hengende over seg. Den uroen har regjeringen fjernet gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan. Nå er fremtidens sykehuskart tegnet, med 51 store og mindre sykehus spredd over hele landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I fjor behandlet Stortinget Nasjonal helse- og sykehusplan. Det er første gang Stortinget behandler en nasjonal plan som skal være grunnlaget for utviklingen av sykehusene våre. Det var bred politisk enighet om at vi fortsatt skal ha både store og små sykehus med akuttfunksjoner i Norge.

Utviklingsplaner

Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan skal alle helseforetak utarbeide utviklingsplaner. De regionale helseforetakene har nå styrebehandlet sakene som angår akuttfunksjoner, og sakene ble lagt fram i helse- og omsorgsministerens foretaksmøte 24. april.

Norges geografi, klima og bosettingsmønster krever en desentralisert sykehusstruktur for å sikre nærhet til sykehustilbud og trygghet for befolkningen i alle deler av landet.

– Vi skal ikke legge ned de små akuttsykehusene, men bevare og videreutvikle dem. Nå er sykehusstrukturen lagt. Det skaper en forutsigbarhet for sykehusene, som nå kan videreutvikle seg i trygghet for at det er behov for dem i fremtiden, sier Høie.

Sykehusene må samarbeide tettere enn i dag. Store sykehus må for eksempel overlate oppgaver til mindre sykehus for å utnytte felles kapasitet og kompetanse.

Akuttsykehusene må ha et tilbud som ivaretar lokale behov og de vanligste akutte tilstandene. Alle akuttsykehus skal kunne behandle pasienter med for eksempel pustebesvær, hjertesykdommer og akutte infeksjoner. Alle akuttsykehus skal ha tilbud om planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. God kompetanse i akuttmottakene vil være avgjørende for et trygt og godt akuttilbud.

Endringer vedtatt

På det siste foretaksmøtet har helse- og omsorgsministeren i tråd med styrebehandlingen i Helse Nord og Helse Vest vedtatt endringer i den akuttkirurgiske virksomheten ved UNN Narvik og ved Odda sykehus. Sykehuset i Narvik vil bli videreført som akuttsykehus med kirurgisk vurderings- og stabiliseringskompetanse, traumemottak og fødeavdeling. Sykehuset vil ha et ortopedisk døgntilbud for planlagte operasjoner, i tillegg til urologisk og gastrokirurgisk dag- og poliklinisk tilbud. Odda sykehus blir videreført som akuttsykehus med akuttfunksjon i indremedisin, radiologiske tjenester, laboratorietjenester, planlagt kirurgi, anestesilege i døgnvakt og skadepoliklinikk. Helse- og omsorgsministeren vedtok at Flekkefjord sykehus skal beholde den akuttkirurgiske beredskapen de har i dag.