Sykepleiere får registrere kritisk informasjon

Til nå har registrering av kritisk informasjon i kjernejournalen vært forbeholdt leger.

Hovedgrunnen til endringen et at det på mange avdelinger vil være mer naturlig om sykepleiere står registrering i kjernejournalen, da det gjerne er de som dokumenterer de aktuelle behandlingsformene. (Foto: yayimages.com)

Nylig ble det åpnet for at sykepleiere på spesialavdelinger kan registrere dialyse-, cellegift- og strålebehandling i egne pasienters kjernejournal. Fra og med september kan de også legge inn informasjon om immunmodulerende behandling og pacemakere, skriver sykepleien.no.

Berit Hofset Larsen, som er kreftsykepleier ved Radiumhospitalet og i tillegg tilknyttet Senter for medisinsk etikk som forsker, tror dette kan gi bedre arbeidsflyt på enkelte avdelinger. Men hun er mer skeptisk om det viser seg at det medfører en ansvarsforflytning fra leger til sykepleiere.

Rune Røren, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse, sier at ansvarsfordelingen blir som før.

– Det vil i denne omgangen heller ikke bli innført noe pålegg om at registrering skal finne sted, selv om loven, åpner for dette på sikt, sier han til sykepleien.no.

Les mer om saken på sykepleien.no


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

Lagre