Ta stilling til organdonasjon

Per 1. oktober har det blitt transplantert 322 organer til 313 pasienter ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Avslagsprosenten (pårørende som sier nei) har sunket fra 28 til 25 prosent og det har blitt gjennomført 75 donasjoner, som er det høyeste tallet noen sinne.
Det er et økende behov for organtransplantasjoner i Norge.
Mange donerer i dag en av sine nyrer til familiemedlemmer. Men det er stort behov for at flere stiller opp, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.
På tross av økningen i antall donasjoner stiger ventelistene til transplantasjoner. Dessverre dør pasienter på ventelisten fordi ikke nok organer er tilgjengelig.