”Tablettbehandling for leddgikt et gjennombrudd”

En ny tablettbehandling for leddgikt innebærer et stort gjennombrudd fordi den viser bedre effekt enn injeksjonsbehandling.

Den første tablettbehandlingen for leddgikt som viser bedre effekt enn injeksjonsbehandling er nå godkjent av Statens legemiddelverk. (Foto: Lily)

Det fremgår av en pressemelding fra legemiddelfirmaet Lily. Medisinen er i form av en oral tablett som tas daglig med hurtig effekt innen en uke. En annen fordel med den nye medisinen er at den raskt skilles ut av kroppen. Det gir fleksibilitet ved behandlingspauser. Eksempelvis er mange pasienter mye syk i vintersesongen ettersom de ofte står på medisiner som demper immunforsvaret. Da er det en stor fordel å kunne avslutte behandlingen slik at immunforsvaret kan bli mer normalt for å kjempe ut en eventuell infeksjon. Det lar seg ikke gjøre med injeksjonsbehandling som har mye lenger halveringstid: Det kan ta fra uker til måneder til legemiddelet er ute av kroppen.

Legemiddelet ble for få dager siden godkjent av Statens legemiddelverk, og det er en meget god nyhet for alle som lider av revmatoid artritt, kjent som leddgikt.

Pressemeldingen

Her er hele pressemeldingen, under tittelen “Ny tablettbehandling for leddgikt hos voksne”:

”Olumiant® (baricitinib) er den første JAK-hemmer som er godkjent for behandling av revmatiod artritt i Norge.

Statens legemiddelverk har godkjent tablettbehandlingen Olumiant® (baricitinib) for behandling av moderat til alvorlig aktiv leddgikt (revmatoid artritt) hos voksne pasienter som  har respondert utilstrekkelig på, eller som ikke tolererer, en eller flere antirevmatiske legemidler.

Olumiant, en selektiv JAK 1- og JAK2-hemmer, er en tablett som skal tas en gang daglig, enten som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat. Dette er den første JAK-hemmeren som er godkjent i EU, og Norge, for behandling av leddgikt.

Åpner veien for et behandlingsalternativ

Professor Till Uhlig ved Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, sier legemiddelverkets godkjenning åpner veien for et viktig nytt behandlingsalternativ for mennesker med behandlingstrengende leddgikt.

– Til tross for betydelige kliniske framsteg er det fortsatt mange pasienter der ute som ikke har fått et tilfredsstillende behandlingsresultat med pågående sykdomsaktivitet, smerter og hevelse i ledd og redusert livskvalitet. Vi har stor  tro på at denne nye generasjon JAK-hemmere vil bidra til at mange pasienter får et bedre liv, sier professor Uhlig.

Kliniske resultater

Legemiddelverkets godkjennelse er basert på fem fase 3-studier (RA-BEGIN, RA-BEAM, RA-BUILD, RA-BEACON og RA-BEYOND), der pasienter med moderat til alvorlig leddgikt ble behandlet med Olumiant. Et bredt spekter av pasienter er representert i dette studieprogrammet; behandlingsnaive pasienter, pasienter som har hatt utilstrekkelig effekt av behandling med metotreksat eller andre konvensjonelle og/eller biologiske sykdomsmodifiserende legemidler. Olumiant er det eneste legemiddelet som i en klinisk studie (RA-BEAM) har vist seg å gi en signifikant forbedring på tegn og symptomer ved leddgikt sammenliknet med kombinasjonen av adalimumab (Humira®) og metotrexsat hos pasienter med aktiv leddgikt som har respondert utilstrekkelig på eller vært intolerante for metotrexat.

Virkiningsmekanisme

Olumiant tilhører en ny legemiddelklasse med JAK-hemmere, og er en ny tablettbehandling som gis en gang daglig for behandling av moderat til alvorlig leddgikt. Cytokiner som signaliserer gjennom  JAK-enzymene har vist seg å spille en viktig rolle i utviklingen av en rekke inflammatoriske og autoimmune sykdommer, deriblant leddgikt. JAK-hemmere som intracellulært blokkerer signaleringen av enkelte proinflammatoriske cytokiner kan derfor være verdifulle i behandlingen av nevnte tilstander. Det finnes i dag fire kjente JAK-enzymer, JAK1, JAK2, JAK3 og TYK2. Olumiant er en selektiv og reversibel hemmer av JAK1 og JAK2 med lite påvirkning av JAK3.

EU gir markedsføringstillatelse

I desember 2009 annonserte Lilly og Incyte en eksklusiv global lisens- og samarbeidsavtale for utvikling og kommersialisering av baricitinib, samt andre molekyler for pasienter med inflammatoriske og autoimmune sykdommer. Olumiant fikk markedsføringstillatelse av EU-kommisjonen 15. februar 2017.»

Om leddgikt

Leddgikt eller revmatoid artritt (RA) er en kronisk leddsykdom av ukjent årsak. Den er karakterisert ved leddbetennelser som uten behandling vil føre til ødeleggelse av ledd, nedsatt livskvalitet og redusert livslengde. Leddgikt angriper særlig perifere ledd (fingre og tær) og leddnært vev og fører over tid til ødeleggelse av beinvev og brusk, og hos noen fullstendig ødeleggelse av ledd. Sykdommen kan også gi forandringer utenfor leddene. Revmatoid artritt debuterer hyppigst mellom 45 og 60 år. Kvinner rammes tre ganger så ofte som menn. Én av fire nordmenn har en sykdom relatert til muskel- og skjelettsystemet. Mer enn 300 000 av disse har en revmatisk diagnose. Man regner med at ca. ½–1% av befolkningen i Norge har leddgikt med ca. 25 nye tilfeller årlig per 100.0001.

Referanse: NRF (Norsk Revmatikerforbund), https://www.revmatiker.no/diagnose/leddgikt/