Tagged: Forskning

20 millioner til forsking på angstlidelser

OCD-teamet ved Haukeland universitetssykehus har utviklet en intensiv behandling for tvangslidelser. Nå har de fått 20 millioner kroner for å teste ut firedagersmetoden også på andre angstlidelser.