Cxense Display

Tagged: Helseforetak

Ny digital løsning for h-resepter

Ny digital løsning for h-resepter

H-resept er resept på legemidler som betales av helseforetakene, men som pasienten henter på apotek og tar selv. Oppgjørsordningen mellom apotek og helseforetakene gjøres nå digital. Det gir store effektiviseringsgevinster.