Cxense Display

Tagged: Kjøp av helsetjenester

Kjøper helsetjenester for nesten ni milliarder

Helse Sør-Øst RHF kjøper årlig helsetjenester for nesten ni milliarder kroner fra private og ideelle leverandører. Dette tilsvarer 11,5 prosent av foretaksgruppens totale driftskostnader.