Teknologi gir økt selvstendighet

Velferdsteknologi kan gi økt selvstendighet i fritidsaktiviteter for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser, ifølge ny rapport, melder Dagens Medisin.

Prosjektleder Marianne W. Trondsen (Foto: Sørlandet sykehus)

Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet ved Nasjonalt velferdsteknologiprogram har iverksatt prosjektet «Utprøving av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser». Prosjektleder har vært seniorforsker Marianne W. Trondsen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, avdeling Personlig e-helse.

Har prøvd ut 22 ulike teknologier

Nasjonalt senter for e-helseforskning har i perioden 2016–17 hatt som oppgave å gjennomføre en kunnskapsoppsummering og en forskningsstudie knyttet til velferdsteknologiutprøvinger for målgruppen som er i alderen 9 til 26 år og bosatt i Drammen og Horten kommune. I alt 17 familier med til sammen 18 barn har prøvd ut 22 ulike teknologier i alt fra en uke til ett år.

Bedre oversikt

Resultatene, som er oppsummert i en ny rapport, viser at velferdsteknologien har økt barnas selvstendighet. Den har gitt barna og ungdommene bedre oversikt over tid og gjøremål, hjulpet dem til å utføre aktiviteter selv, bidratt til at de i større grad kunne være alene hjemme eller på andre arenaer, og styrket deres språklige ferdigheter.

«Uavhengig av hvilken type velferdsteknologi familiene har prøvd ut, har foreldrene både i Drammen og Horten kommune i all hovedsak svært gode erfaringer med å prøve ut teknologi som redskap for barnas deltakelse og mestring,» heter det i rapporten.

Nasjonalt satsingsområde

Forskerne bak rapporten påpeker at det er viktig å sette brukeren av teknologien i sentrum og at den tilpasses alder, behov og interesse, slik at bruken blir meningsfull og lystbetont og fremmer motivasjon, engasjement og samarbeid.

(Kilde: Dagens Medisin/dagensmedisin.no)