Cxense Display

Telefonitjenester til alle helseforetakene

Avtalen er

fremforhandlet av Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS), på vegne av de

fire regionale helseforetakene: Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og

Helse Sør-Øst, og omfatter alle underliggende helseforetak og øvrige

tilknyttede enheter, som f.eks. flere private sykehus med driftstøtte fra

regionhelseforetakene.

Avtalen innebærer

leveranse av telefonitjenester, både abonnement og trafikk på fast- og

mobiltelefon, samt kommunikasjonsløsninger som Mobilt bedriftsnett og Samordnet

kommunikasjon. Kontrakten er den største telefoniavtalen Telenor har i Norge.

– For

helseforetakene er formålet med avtalen å oppnå kostnadseffektivitet og

fleksibilitet knyttet til telefontjenestene, samt sikre en stabil og

driftssikker taleløsning. I tillegg er det vesentlig for helseforetakene å ha

kommunikasjonsløsninger som bidrar til å effektivisere organisasjonen. Telenors

betjeningsmodell, deres kompetanse innenfor telefoni og satsingen på

helsesektoren var blant de viktigste årsakene til at de ble valgt, sier Trond

Skorstad, rådgiver i HINAS.

Viktig helsesatsing

For Telenor er helsesektoren et viktig

satsingsområde, både når det gjelder telefoni, samhandlingsløsninger og

velferdsteknologi. I samarbeid med ulike partnere, og gjennom pilotprosjekter,

har selskapet utviklet kommunikasjonsløsninger som bidrar til å modernisere og

effektivisere helsesektoren.

– Samarbeidet med

helseforetakene utgjør grunnmuren i vår helsesatsing. Vi ser frem til å

videreføre spennende prosjekter og bidra til bedre samhandling og effektive

arbeidsprosesser i helsevesenet. Samtidig skal vi være en god rådgiver for

bransjen, og vi vil blant annet fortsette å arrangere faglige samlinger for

helseforetakene, sier Bjørn Ivar Moen, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.

Avtalen trer i kraft

15. januar, og har en varighet på to år med opsjon på ytterligere to år.Telenors underleverandører i avtalen er Kjedehuset, SmartPhones, Linus,

NewLearning og 1881.