Telemetri har kommet for å bli, et unikt tilbud til hjertesyke gravide

Gravide med

hjerteproblemer kommer til Fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus,

Rikshospitalet. De kommer ofte langsveis fra og de kommer gjerne 2-3

uker før fødselen. De får nå en helt annen opplevelse og mer naturlig

opplevelse av å være gravid og ha hjerteproblemer. De føler seg rett og

slett friskere. Tilbudet er prøvekjørt i noen måneder allerede med godt

resultat.

Et samarbeidsprosjekt

Tidligere

måtte kvinnene ligge på Hjertemedisinsk overvåkning i ett døgn etter

fødsel, mens de nå kan være blant andre barselkvinner og bli overvåket

med telemetri. Hjerteovervåkning har ansvar for å lese av telemetrien

selv om kvinnene fysisk er på observasjonsposten eller barselposten på

Kvinneklinikken. Overvåkningen skjer trådløst og kvinnene kan bevege seg

fritt inne på avdelingen men ikke ut av denne. 16 meter i rett linje

kan de gå. Estensen har vært primus motor i arbeidet. Det har vært et

samarbeidsprosjekt mellom hjerteleger, gynekologer, jordmødre og

anestesileger. Prosjektet pågått over flere år, og en innsamlingsaksjon

fra Foreningen for hjertesyke barn ga 500.000 kroner i støtte slik at

utstyret kunne kjøpes inn.

Fakta:

For bare 25

år siden ble gravide med hjertesykdom anbefalt ikke å bli gravide fordi

det innebar en for stor risiko. Svangerskap er en risiko i seg selv. Den

medisinske utviklingen har gjort det mulig for flere hjertesyke kvinner

å få barn. Men dette gir helsevesenet nye utfordringer. Kvinnene må

overvåkes og hvis den gravide kvinnen får hjertestans må hun inn til

hastekeisersnitt innen fire minutter.

Telemetri

(Tele + metri) betyr egentlig fjernmåling og er en trådløs overføring av

data. Det refererer vanligvis til en bestemt måte å overvåke pasienters

hjerteaktivitet, men det er også måten informasjon mottas fra romskip

og satellitter.