Temaoversikt

Her finner du en oversikt over temaer i papirutgaven fra 2000 og frem til i dag.
Du kan laste ned tidligere utgaver hos Buy & Read

 

2016
Nr 6: Forvaltning, drift og vedlikehold av sykehusbygg. Belysning.
Nr. 5: Bildediagnostikk og medisinsk teknikk
Nr. 4: Det teknologiske sykehus – Innkjøp / anskaffelser
Nr. 3: Sykehusprosjekter og arkitektur. MTFs landsmøte
Nr. 2: E-helse og logistikk i helsesektoren. ECR i Wien
Nr 1: Akuttmedisin / prehospitale tjenester. Helseøkonomi.

2015
Nr 6: Forvaltning, drift og vedlikehold
Nr. 5: Bildediagnostikk og medisinsk fysikk
Nr. 4: Innkjøp i helsesektoren
Nr. 3: Sykehusbygg og arkitektur
Nr. 2: E-helse og logistikk i helsesektoren
Nr. 1: Akuttmedisin. Prehospitale tjenester. Helseøkonomi.

2014
Nr. 6: Forvaltning, drift og vedlikehold av sykehusbygg.Renhold og belysning. Medica 2014.
Nr. 5: Bildediagnostikk – Ultralyd – Medisinsk fysikk – Fysioterapi.
Nr. 4: Det elektroniske helsevesen. Innkjøp/anskaffelser
Nr. 3: Sykehusprosjekter og arkitektur.
Nr. 2: Logistikk i helsesektoren. ECR i Wien. Energi- og Miljøløsninger.
Nr. 1: Helseøkonomi. Akuttmedisin/prehospitale tjenester. Behandlingshjelpemidler.

2013
Nr. 6: Drift og vedlikehold av sykehusbygg. Medica 2013.
Nr. 5: Bildediagnostikk, Ultralyd, Medisinsk Fysikk.
Nr. 4: Det elektroniske helsevesen, Innkjøp/anskaffelser i Helse-Norge, IHF 2013.
Nr. 3: Sykehusprosjekter og sykehusarkitektur. MTFs landsmøte, FSTL årsmøte.
Nr. 2: IT og logistikk i helsesektoren. ECR Wien, HR.
Nr. 1: Helseøkonomi. Akuttmedisisn/prehospitale tjenester, Medisinske nyheter.

2012
Nr. 6: Vedlikehold av bygg. Medica 2012. Akuttmedisin
Nr. 5: Bildediagnostikk. Ultralyd. Medisinsk Fysikk.
Nr. 4: Det elektroniske helsevesen. Logistikk i operasjonssaler.
Nr. 3: Sykehusprosjekter og sykehusarkitektur. Referat FSTL Verdenskongress IFHM
Nr. 2: IT og logistikk i helsesektoren. ECR Wien. MTFs landsm�te.
Nr. 1: Helseøkonomi. Medisinsktekniske nyheter.MTFL Røros 2012

2011
Nr. 6: Foretningsmodelleer i Europeisk helsevesen
Nr. 5: Miljø og Design
Nr. 4: Den trådløe pasient
Nr. 3: Sykehusprosjekter
Nr. 2: Medisinsktekniske nyheter
Nr. 1: IT og logistikk i helsesektoren

2010
Nr. 6: Internasjonalisering av helsevesenet – Patient Mobility
Nr. 5: Bildediagnostikk, Miljø og Design
Nr. 4: Det elektroniske sykehus
Nr. 3: Sykehusprosjekter
Nr. 2: Morgendagens operasjonsrom
Nr. 1: IT og logistikk i helsesektoren.

2009
Nr. 6: Fremtidens helsepolitikk
Nr. 5: Sykehusprosjekter
Nr. 4: Trïådløs pasientovervåkning
Nr. 3: Forebyggende helsearbeid
Nr. 2: Medisinskteknisk utvikling
Nr. 1: IT og logistikk i helsesektoren

2008
Nr. 6: Innovasjon i helsevesenet
Nr. 5: Psykiatri
Nr. 4: Helseøkonomi
Nr. 3: Eldrebølgen og helsevesenet
Nr. 2: MTFL 5.-7. mai 2008
Nr. 1: IT og logistikk i helsesektoren

2007
Nr. 6: Sporing, medisiner, teknisk utstyr, personale, pasienter. RFID
Nr. 5: Prosjekter i helsesektoren
Nr. 4: Fremtidens operasjonsavdeling
Nr. 3: Sykehusutbygging
Nr. 2: Medisinsktekninsk utvikling
Nr. 1: IT og logistikk i helsevesenet

2006
Nr. 6: Molekylærmedisin/fremtidsmedisin
Nr. 5: Hvem skal styre utviklingen i helsevesenet?
Nr. 4: Sykehusutbygging
Nr. 3: Logistikk og IT i sykehussektoren
Nr. 2: Medisinskteknisk utvikling
Nr. 1: Helsefaglig utdanning

2005
Nr. 6: Sykehustjenester – lokalt eller sentralt, offentlig eller privat?
Nr. 5: Prosjektet A-hus
Nr. 4: Sykehusenes funksjonsfordeling
Nr. 3: Patentering og kommersialisering
Nr. 2: Kvalitetssikring i helsetjenesten
Nr. 1: Tekniske nyvinninger og produktutvikling

2004
Nr. 6: Behandlingshjelpemidler og rehabilitering
Nr. 5: St. Olav Hospital, IKT-løsninger
Nr. 4: -Prioritering av forskning, Praktiske nyvinninger
Nr. 3: Økonomiske snuoperasjoner innen helsesektoren
Nr. 2: Skandinavisk institusjonshelsetjeneste
Nr. 1: Tekniske nyvinninger og produktutvikling

2003
Nr. 6: Rentromsteknologi, sterilisering og desinfeksjon
Nr. 5: Oppgradering/nybygging av sykehus
Nr. 4: Finansieringsordningen
Nr. 3: Kvalitetsindikatorer i norske sykehus
Nr. 2: Sykehusstruktur og oppgavefordeling
Nr. 1: Tekniske nyvinninger/produktutvikling, Behovsbasert finansiering

2002
Nr. 6: Databasert helsesektor, Telemedisin – Internett m.m.
Nr. 5: Økonomi eller fagstyring, Fremtidens bilde-diagnostikk
Nr. 4: Medisinsk forskning og utvikling
Nr. 3: Status sykehusreformen – fordeling av helsetjenester
Nr. 2: Akuttmedisinsk service, Rekruttering av personell
Nr. 1: Tekniske nyvinninger 2002

2001
Nr. 6: Konsekvenser av statlig eierskap av sykehus, Sykehusprosjektene i Molde og i Østfold
Nr. 5: SiA prosjektet – Follo – RiT 2000
Nr. 4: WEB og sykehusdrift
Nr. 3: Organisering av helsesektoren 2001, Avbildning med PET-teknologi
Nr. 2: Naturlige antibiotika, Renhold og infeksjonsbeskyttelse
Nr. 1: Tekniske nyvinninger 2001

2000
Nr. 6: Konkurranseutsetting og fristilling, Innkjøp av medisinsk utstyr
Nr. 5: Næringsutvikling innen helsesektoren
Nr. 4: Minimal invasiv teknologi, Fremtidig sykehusdrift
Nr. 3: Mer effektive sykehus, med stykkpris-finansiering.
Nr. 2: Nyvinninger innen radiologi
Nr. 1: Finansiering og organisering av helsevesenet, Anestesiologi