Ti mistet autorisasjon for å innlede forhold med pasient

Illustrasjonsfoto: Yayimages.com

De siste tre årene har Helsetilsynet behandlet 11 saker mot sykepleiere som har innledet et forhold til en pasient eller en tidligere pasient.

Sju av de elleve sakene ble behandlet i 2017.

– I ti av sakene tilbakekalte vi autorisasjonen, da vi kom til at sykepleieren var uegnet til å utøve yrket på grunn av uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt. I fire av sakene kom vi også til at sykepleieren var uegnet på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. I en sak fant vi ikke lovbrudd, skriver Helsetilsynet i en e-post til Sykepleien.

Les mer om saken på Sykepleien.

(Kilde: Sykepleien)