Tildeling av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier

Foto: Yayimages.com

Fem prosjekter er tildelt til sammen 4,5 millioner kroner fra Helse Midt-Norge RHF. Prosjektene har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for helse- og sosialfaglige studenter med praksis i spesialisthelsetjenesten.

Helse Midt-Norge RHF lyste i desember 2017 ut 5 millioner kroner til prosjekter med mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for helse- og sosialfaglige studenter med praksis i spesialisthelsetjenesten. Søknadsfrist var 5. januar 2018. Etter en grundig vurdering av vitenskapelig kvalitet og nytte for tjenesten ble det tidligere i vår fattet vedtak om tildeling i Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon, skriver Helse Midt-Norge RHF på sine nettsider.

Følgende prosjekter har fått tildeling:

  • Malvin Torsvik, Nord Universitet: Tverrprofesjonell samarbeidslæring
  • Marit Kvangarsnes, NTNU Ålesund: Praksisstudier for sykepleier- og medisinstudenter ved Øyeblikkelig Hjelp Døgnopphold i Trøndelag og i Møre og Romsdal
  • Stine Lund, Elisabeth Eriksen og Wenche Thun, NTNU (ISM), St Olavs og Helse Nord-Trøndelag: Samarbeidsstillinger for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i spesialsykepleierutdanningen
  • Reidun Skar, NTNU (INB): På samme kurs – utdanning og praksis for ergoterapeutstudenter
  • Margret Gyda Wangen, NTNU (ISM): Samarbeidsstillinger for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i sykepleierutdanningen innen psykisk helse.

Totalt ble det delt ut 4.448.275 kroner. Samtlige prosjekter har oppstart høsten 2018 og innebærer tett samarbeid mellom helseforetak og utdanningssektoren.

Etter planen blir det ny utlysning i løpet av høsten 2018 – følg med på Samarbeidsorganets nettsider for mer informasjon.

(Kilde: Helse Midt-Norge RHF)