Tildelt ’Sløseriprisen 2016’

Skattebetalerforeningen, sammen med Nettavisen, har instituert ’Sløseriprisen’, som for 2016 er tildelt Helse Sør-Øst. Begrunnelse: Helseforetaket inngikk en avtale om å betale en halv milliard for et røntgensystem som er forsinket med over tre år.

Torsdag ble den lite flatterende prisen for 2. gang utdelt ”for en dårlig eller feilslått investering i det offentlige”.  Kåringen kom etter at en jury hadde valgt ut fem kandidater, som så 15.000 av Nettavisens lesere stemte over.

Ikke oppe etter tre år

Nettavisen.no skriver: ”Over tre år etter at investeringen ble gjort er den nye løsningen ikke oppe og går på noen av de seks sykehusene i Innlandet.

– Vanligvis er det slik at når man får en pris takker man for den, men dette er egentlig ikke en pris. Det er en kritikk, sier styreleder i Helse Sør-Øst Ann-Kristin Olsen til Nettavisen:

– Vi er klar over at det er skattebetalernes penger, som dere med rette peker på. Helse Sør-Øst forvalter store midler og det gjør vi med et stort alvor. Vi ser på dette som en kritikk som er litt vanskelig å ta imot. Vi synes ikke at pengene som er gått til radiologiløsningen for Innlandet er kastet ut av vinduet.

– Planen har vært at alle 35 sykehusene som er underlagt Helse Sør-Øst, som betjener til sammen 2,8 millioner mennesker, skal ta i bruk den nye løsningen for røntgen.

”Har vært komplikasjoner”

– Det har vært komplikasjoner som har ført til at innføringen av det nye systemet tok lengre tid enn forutsatt. Men vi har hele tiden hatt fokus på å ta fatt i feilene og rette dem opp, fremholder Olsen, som er sikker på at Sykehuset Innlandet, sammen med leverandørene, skal få til en god løsning.