Cxense Display

Tiltak for å øke behandlingskapasiteten

Forståelse for situasjonen pasientene er i Fokus

Ahus beklager sterkt at vi for tiden har enkelte korridorpasienter.

  – Vi har stor forståelse for at dette er en belastning for pasientene og vi gjør det vi kan for tiden på korridor skal bli så kort som mulig, og at pasientene har det nødvendige tilsynet, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.

Iverksatt en rekke tiltak

Ahus har satt i verk en rekke tiltak for å avhjelpe sitasjonen slik at pasienter skal slippe belastningen av å ligge på korridor. Sykehuset har tatt i bruk ledig kapasitet ved andre avdelinger og øker bemanningen ved hjelp av ekstra personell og bruk av overtid.

– Vi vurderer også løpende om vi skal utsette ikke-akutte behandlinger for å frigjøre kapasitet, forteller administrerende direktør.
I forbindelse med utvidelsen av sykehuset, er Ahus tilført mange hundre nye stillinger. De nye medarbeiderne er nå under opplæring og vil komme i ordinært arbeid i løpet av februar. Vi vil åpne nye sengeposter løpende etter hvert som personalet er klart. Det vil øke vår kapasitet ytterligere.