Cxense Display

To av tre jenter har tatt HPV-vaksinen

I det første årskullet, jenter født i 1997, har 68 prosent fått minst én dose vaksine, mens minst 65 prosent av årets kull til nå har fått én dose, sier lege og prosjektleder Lill Trogstad ved Folkehelseinstituttet.
Den høyeste andelen har Sogn og Fjordane med 77 prosent, mens Sør-Trøndelag ligger lavest med 50 prosent.
Folkehelseinstituttet registrerer både andel som tar vaksinen og rapporter om bivirkninger.
De fleste hendelsene handler om ufarlige og forbigående reaksjoner. Noen får smerte og ømhet i armen, noen blir kvalme, kaster opp og har magesmerter. Besvimelser, eller nesten-besvimelser, er også rapportert, men dette er ikke uvanlig i forbindelse med vaksinasjon.
Det er rapportert om 221 mistenkte bivirkninger, inkludert elleve alvorlige.
Noen ganger kan reaksjonene virke voldsomme og man velger å legge den vaksinerte inn på sykehus for avklaring av situasjonen. De fleste av de elleve meldte alvorlige bivirkninger skyldes denne type innleggelser i sykehus, sier Trogstad.
(NTB)