To millioner til ME-studie

– Vi vet

fortsatt ikke nok om årsakene til ME, men det er svært gledelig at vi

ser det går fremover, og jeg ønsker å styrke forskningen på ME i Norge

og bevilger derfor to millioner kroner til Helse Vest og forskningen

ved Hauekland Universitetssykehus. Funnene så langt er lovende, og har

fått internasjonal oppmerksomhet så dette må vi støtte opp om, sier

Strøm-Erichsen.

Strøm-Erichsen

legger også vekt på at det er variasjoner i tjenestetilbudet til

pasienter med CFS/ME. Helseministeren mener en nasjonal

kompetansetjeneste og nasjonale anbefalinger for behandling vil bidra

til en kvalitetsheving av tilbudet til pasienter med ME eller hvor det

er mistanke om ME.

– Jeg er

opptatt av at pasienter med ME blir tatt på alvor, de må få grundig

utredning for underliggende sykdommer. En nasjonal kompetansetjeneste

vil bidra til økt kunnskap og dermed også økt kvalitet på tilbudet til

de med ME eller hvor det er mistanke om ME, sier helse- og

omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Senteret vil

få ansvar for å bygge opp kompetanse på nasjonalt nivå, spre kunnskap

og bidra med veiledning til hele helsetjenesten. Kompetansetjenesten

skal overvåke og formidle behandlingsresultater, delta i forskning og

undervisning, etablere forskernettverk og bidra i utviklingen av

nasjonale retningslinjer.

For å sikre

bedre likebehandling har også helseministeren bedt Helsedirektoratet

utarbeide anbefalinger til helsetjenesten for den hjelp pasienter med ME

eller mistanke om ME skal få. Helsedirektoratet vil om ikke lenge

lansere et rundskriv om diagnostisering og oppfølging av pasienter med

ulik grad av ME.

– Dette er

et viktig tiltak for å bidra til et likeverdig godt helse- og

omsorgstilbud til pasienter med CFS/ME. ME er en alvorlig sykdom og en

stor belastning for de som rammes, vi må sørge for at den hjelpen de får

av det offentlige helsevesenet er så god som mulig sier Strøm-Erichsen.