Toåringer spiser mindre sukker

Det er svært gledelig å se at sukkerinntaket er betydelig redusert og at de fleste toåringene nå ikke får i seg mer sukker enn anbefalt, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen om tallene i en fersk rapport fra Helsedirektoratet.
Den nye undersøkelsen, som er gjennomført av Universitetet i Oslo på oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet, viser at norske toåringers inntak av tilsatt sukker og søt drikke nå er langt lavere enn i 1999. En gjennomsnittlig toåring drikker nå 0,6 dl søt drikke per dag mot 1,9 dl i 1999. Helsedirektoratet anbefaler at maksimalt ti prosent av energien skal komme fra tilsatt sukker, og 84 prosent av toåringene er nå innenfor denne anbefalingen (45 prosent i 1999).

Det samlede inntaket av grønnsaker, poteter, frukt (inkludert juice) og bær har økt med nesten 50 g per barn per dag siden sist kartlegging, opp til vel 300 g per dag. Forbruket av helmelk er kraftig redusert til fordel for magrere melketyper.

At toåringene nå har bedre kostvaner lover godt for framtida sier helse- og omsorgsministeren. Vi vet at kostholdet betyr mye for helsa, og at vaner etableres tidlig. Utfordringen nå blir å vedlikeholde de gode vanene, øke frukt og grønt inntaket enda mer og ikke minst få med oss det mindretallet som enda har for høyt sukkerinntak.

""
Når nå så å si alle toåringer går i barnehage, er dette en kjempeviktig arena for oss for å utjevne sosiale forskjeller i kostholdet. Derfor har vi da også de senere årene gjort en innsats for å stimulere til bedre kostvaner i barnehagene, sier helse- og omsorgministeren.
I tillegg har jeg forventninger til at tiltak som nøkkelhullsmerking av mat og avgiften på søte drikker vil bidra til sunnere kostvaner blant både små og store, sier Hanssen.
Om undersøkelsen

Undersøkelsen tar for seg kostholdet til landets to år gamle barn. Kostholdet ble undersøkt ved hjelp av et spørreskjema til barnets foreldre/foresatte. 1674 barn ble inkludert i analysene. Dette tilsvarer en svarprosent på 56. Datainnsamlinga ble gjennomført høsten 2007. 

Formålet med undersøkelsen var å øke kunnskapen om kostholdet til småbarn i Norge, for å få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppa. 

Undersøkelsen inngår som en del av systemet for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen. Dette er ett av tiltaksområdene i Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) som ble lagt fram av regjeringen i januar 2007.