Traumesentre har stor kapasitet

Rapportener publisert i juli-utgaven av det amerikanske forskningstidsskriftet Journal of Trauma and Acute Care Surgery. Forfatterne arbeider itraumemiljøet ved Oslo universitetssykehus.
Forutsetninger
-Visse forutsetninger må være til stede. Disse var til stede for

Oslo universitetssykehus, sier Christine Gaarder, leder ved sykehusets

avdeling for traumatologiog en av rapportens hovedforfattere.

-Blant de viktigste var at pasientene ble riktig sortert allerede

ved åstedene i Regjeringskvartalet og på Utøya. Bare de alvorligste

skadde ble sendt til oss. Øvrige pasienter ble sendt direkte til

legevakt eller andre sykehus. Dermed unngikk vi å bli belastet med lettere skader og vi kunne konsentrere ressursene om de alvorligste skadde etter terrorangrepene, sier Gaarder. Med grunnlag i sykehusets rutiner og logger, analyserer forfatterne

sykehusets respons på den uvanlig store tilstrømningen av alvorlig

skadde pasienter etter terrorangrepene.

Kapasiteten aldri truet
I følge rapporten var sykehuset i stand til å mobilisere nok

ressurser. Kapasiteten for håndtering av alvorlig skadde var aldri

truet. Dette gjaldt for akuttmottaketså vel som operasjonssalene og

intensivavdelingene.

Den ettermiddagen og kvelden tok Oslo universitetssykehus hånd om i

alt 25 alvorlig skadde fra Regjeringskvartalet og Utøya. Normalt mottar

sykehuset gjennomsnittlig fire alvorlig skadde pasienter i døgnet.

Dette er den andre forskningsrapporten relatert til terrorangrepene

som hittil er publisert av ansatte ved Oslo universitetssykehus. I

øyeblikket er ti slike forskningsprosjekter registrert ved sykehuset, hvorav en håndfull er doktorgradsprosjekter.