Trenger samtykke fra 1,6 millioner kvinner

 

Kreftregisteret har ikke spurt kvinnene om lov til å forske på kreftprøvene som er tatt av dem gjennom de siste 15 årene. Datatilsynet krever at prøvene slettes 1. juni, hvis ikke samtykke foreligger.
Uavhengig av om Kreftregisteret har opptrådt klanderverdig eller ikke, er Kreftforeningen opptatt av all den kunnskapen som går tapt dersom disse dataene slettes. Derfor vil Kreftforeningen hjelpe for å unngå dette.
Kreftforeningen vil gjerne bidra.

– Her kreves en dugnad. Hvis flere aktører går sammen om å samle inn dette samtykke, vil Kreftforeningen gjerne hjelpe til å få dette på plass, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei.
Etter han uttalte seg om saken på NRK, 29. april, har det strømmet på med forsøk på samtykkeerklæringer på Kreftforeningens facebook-side (facebook.com/Kreftforeningen).
– Det er flott med så stort engasjement, men det er Kreftregisteret som må ta hovedansvaret for å finne en løsning på hvordan denne innhentingen skal foregå, sier Opdalshei.
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier hun vil endre loven, slik at det i fremtiden blir enklere å ta vare på kreftprøver i Kreftregisteret, men hun ber om at Kreftregisteret gjør det de kan for å rette opp i det som har skjedd.
– De må selv hente inn samtykke til å oppbevare prøvene fra 1,6 millioner kvinner, sier hun til NRK.