Cxense Display

Trepartssamarbeidet om fastlegeordningen reetableres

For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen har Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen bestemt å reetablere trepartssamarbeidet.

 

Marit Hermansen, Bent Høie, Gunn Marit Helgesen skal samarbeide tettere framover. (Foto: KS)

Da fastlegereformen ble innført besluttet Stortinget at det skulle etableres et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen. I tiden etter innføringen ble imidlertid møtene mindre og mindre hyppige, og siste møte ble avholdt i 2007. Dette skal endres nå.

Tettere dialog om fastlegeordningen

Målet med trepartssamarbeidet er at KS, Legeforeningen og staten skal få en tettere dialog om fastlegeordningen, og regelmessig kunne drøfte ulike problemstillinger, skriver KS i en pressemelding. Det inkluderer blant annet rekruttering, utdanning og finansiering.

– KS er glad for at statsråden har vært lydhør for forslaget om å reetablere trepartssamarbeidet. Det er viktig at de sentrale partene setter seg sammen og vurderer både finansiering, oppgaver og organisering av fastlegeordningen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Ifølge Helgesen melder kommunene at det er utfordrende å ivareta sørge-for-ansvaret overfor innbyggerne, blant annet fordi det er vanskelig å rekruttere og beholde fastleger.

– KS er opptatt av å bidra til en ordning med god kvalitet og riktig arbeidsbelastning, understreker hun.

Viktig med fast møteplass for de ansvarlige

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fastslår at fastlegeordningen har vært en stor suksess som har bidratt til at innbyggerne har fått et godt og trygt helsetilbud der de bor.

– Men vi må sørge for at ordningen er tilpasset endringene i samfunnet og utvikler seg etter befolkningens behov. Da er det viktige at de ansvarlige for ordningen har en fast møteplass for å drøfte ulike utfordringer og se på mulige løsninger, sier Høie.

Marit Hermansen, president i Legeforeningen, synes dette er et positivt initiativ.

– Vi har gjentatte ganger bedt om at det blåses liv i trepartssamarbeidet. Skal vi løse problemene i fastlegeordningen, er det avgjørende med et forpliktende og løpende samarbeid mellom partene. For oss er det viktig at dette blir en reell arena hvor vi finner konkrete tiltak og målrettede virkemidler som videreutvikler fastlegeordningen. En rekrutteringssatsning og gjennomgang av fastlegenes oppgaver må stå øverst på agendaen, sier Hermansen.

(Pressemelding)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet