Cxense Display

Uakseptabelt med fristbrudd

Stortinget bevilger 100 milliarder kroner til sykehusene årlig. Jeg forventer derfor at disse gir pasienten behandling innen fristen når de selv definerer at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Helse- og omsorgsministeren understreket senest i forrige uke overfor ledelsene i de regionale helseforetakene at fristbrudd er uakseptabelt, og at disse skal vekk.
Sykehusene skal gi god og tydelig informasjon til pasientene. Hvis fristen brytes skal man få tilbud om nødvendig helsehjelp i en annen institusjon i Norge eller i utlandet, slik regelverket gir rett til, sier Strøm-Erichsen.
Det er ikke et mål i seg selv å behandle pasienter i utlandet eller i det private. Vi må derfor sørge for å utnytte kapasiteten i de offentlige sykehusene bedre enn vi gjør i dag, fortsetter statsråden.