Cxense Display

Uavklart om kostbare kreftmedisiner

Ekspertgruppa anbefaler Helsedirektoratet å samarbeide med

Statens legemiddelverk om å skaffe mer informasjon før direktoratet avgjør om

disse medikamentene skal tas inn i nasjonale retningslinjer for

kreftbehandling.

Vi har tilstrekkelig informasjon om effektene og om

bivirkningene til å anbefale disse tre medikamentene på generell basis, men det

er fortsatt stor usikkerhet om hva de faktisk kommer til å koste. Derfor

anbefaler vi nå Helsedirektoratet å samarbeide med Statens legemiddelverk om å

fremskaffe mer informasjon før direktoratet tar stilling til om disse

medikamentene skal tas inn i de nasjonale retningslinjene for kreftbehandling,

sier Stein Kaasa, som leder ekspertgruppa.

Anbfaler pemetrexed

Ekspertgruppa anbefaler Helsedirektoratet å endre de

nasjonale retningslinjene for behandling av lungekreft slik at medikamentet

pemetrexed kan tas i bruk tidligere i sykdomsforløpet enn det som gjøres i dag.

Dette medikamentet brukes i dag med god effekt ganske

seint i sykdomsforløpet. Det er dokumentasjon på at det har god effekt også

tidligere i sykdomsforløpet og at det totalt sett vil bedre

behandlingsresultatet. Bivirkningene av dette medikamentet er håndterbare og

ekspertgruppa mener kostnaden er akseptabel i forhold til effekten, derfor

anbefaler vi at bruksområdet for pemetrexed endres, sier Kaasa.

Kjenner ikke pris

Når det gjelder medikamentene abirateron og cabazitaxel til

bruk mot prostatakreft og vemurafenib til bruk mot føflekk-kreft, er det godt

dokumentert at disse medikamentene gir begrenset livsforlengelse og at

bivirkningene er håndterbare.

Vi vet at disse medikamentene er svært kostbare, men per i

dag har vi for lite informasjon om hva de kommer til å koste til at vi kan

gjøre gode vurderinger av forholdet mellom nytte og kostnader. Derfor anbefaler

vi Helsedirektoratet å samarbeide med Statens legemiddelverk om skaffe mer

kunnskap om kostnader før de avgjør om disse medisinene skal tas inn i de

nasjonale retningslinjene.

Helbreder ikke

Stein Kaasa understreker at ingen av disse medikamentene kan

helbrede kreft. De har det til felles at de gir begrenset livsforlengelse ved

alvorlig kreftsykdom og at de er svært kostbare.

Ikke behandlet

Ekspertgruppa behandlet ikke denosumab til bruk mot

bivirkninger ved prostatakreft. Dette er

fordi gruppa mener dette ikke er et dyrt legemiddel og derfor er det ikke

innenfor gruppas mandat å vurdere dette medikamentet.