Ulovlige gebyr hos fastlege

ULOVLIG: Det er ulovlig for fastlegekontoret å ta betalt for pasientkontakt på SMS eller internett. Foto: Yayimages.com

Helsedirektoratet slå fast at det ikke er lov å pålegge pasienter betaling for kontakt med fastlegekontoret ved bruk av SMS eller internett.

Helsedirektoratet har tidligare orientert fastleger og kommuner om at dette ikke er lovlig, og bedt om at det blir slutt på denne praksisen, skriver Helsedirektoratet i en melding.

Nå presiserer Helsedirektoratet at denne regelverksforståelsen er klarert med Helse- og omsorgsdepartementet, og det er enighet om at det er ulovlig å pålegge pasientene gebyr for å kontakte legekontoret ved bruk av SMS eller internett.

Det er den enkelte kommune som har avtale med fastlegene i egen kommune, og som derfor har ansvaret for å følge opp hver enkelt fastlege og sette i verk eventuelle sanksjoner mot legen dersom det skjer lovstridig praksis.

(Kilde: Helsedirektoratet)