Unge bruker mye smertestillende

En studie blant 15-16-åringer på seks ungdomsskoler i Drammen viser at 50 prosent av guttene og 71 prosent av jentene hadde brukt reseptfrie smertestillende medisiner den siste måneden.I alt 26 prosent hadde brukt slik medisin daglig til ukentlig siste måned.
Studien som publiseres i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening, tar også opp ungdoms holdninger til reseptfrie smertestillende legemidler.
Nær en tredel av ungdommene mente at smertestillende medikamenter kunne brukes hver gang de hadde vondt.
Hodepine og muskel- og skjelettsmerter var vanligst.
Foreldrene er barnas viktigste kilde til informasjon om legemiddelbruk, og ungdom skaffer seg som oftest smertestillende midler hjemme.
(NTB)